We use cookies

By using this website, you agree to the use of cookies, which help us provide better services. More info

 

Member of the Real Estate Union

Realitná kancelária GEMINI BROKER, s.r.o. je riadnym členom Realitnej únie, ktorá združuje kvalitné a profesionálne kancelárie na území Slovenskej republiky. Každý člen má ako prioritu poskytovať prvotriedny servis.

Ako člen Realitnej únie SR sa riadime realitným kódexom:

  • čestnosť
  • odbornosť
  • spolupráca

Realitná kancelária GEMINI BROKER, s.r.o. a každý člen kancelárie pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, vystupuje vždy vo vlastnom mene a v mene obchodnej spoločnosti, ktorú zastupuje.

Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne. Realitná kancelária GEMINI BROKER, s.r.o. sa správa vždy tak, aby si zabezpečila dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do kontaktu.

Realitná únia má prepracovaný systém spolupráce medzi členmi, ktorý zahŕňa jasné pravidlá spolupráce, unikátny interný informačný systém, dohľad nad korektnosťou (disciplinárna komisia Realitnej únie SR) a tým aj čas predaja vašej nehnuteľnosti sa výrazne skráti.

Členovia si navzájom poskytujú informácie a Vás aj týmto spôsobom ušetria od zbytočných obhliadok. Členovia Realitnej únie SR musia zložiť odbornú skúšku. Sú pravidelne školení a vedia, ako vás uchrániť pred neserióznymi kupujúcimi, či špekulantmi na realitnom trhu (zdieľame tzv. Black list – zoznam rizikových osôb, pred ktorými je treba chrániť klientov).

Členovia Realitnej únie využívajú prepracované interné systémy a postupy:

  • ako správne určiť predajnú cenu nehnuteľnosti
  • ako nepodliehať tlakom pri vyjednávaní
  • ako získať pre vás z predaja či prenájmu čo najvyššiu sumu

Viac o Realitnej únii SR TU