We use cookies

By using this website, you agree to the use of cookies, which help us provide better services. More info

 

Confirmation of the market price

Na základe vašej žiadosti vám naša realitná kancelária vyhotoví odhad trhovej ceny na nehnuteľnosť.

Toto potvrdenie sa používa pre potreby dedičského konania, rozvodového konania, pre notárov, či pri súdnych sporoch.

Trhová cena nehnuteľnosti sa odvíja od aktuálneho stavu predmetnej nehnuteľnosti a od rekonštrukcie, ktorá v nej bola vykonaná. Stanovuje sa porovnávacou metódou, nie všeobecnou podľa tabuliek, ale sledovaním množstva aktuálnych cien na trhu, za ktoré sa v danej lokalite a v danom čase podobné nehnuteľnosti predávajú. Trhová cena je aktuálna hodnota nehnuteľnosti na trhu, čiže ponuka a dopyt.

Potvrdené tlačivo o trhovej ceny na nehnuteľnosť nie je možné poslať e-mailom na vaše vyžiadanie. Nutná je reálna obhliadka nášho pracovníka na predmetnej nehnuteľnosti. K tomu je ale potrebné vypísanie žiadosti a zaslanie na adresu info@geminibroker.sk, prípadne na mieste pri vykonaní obhliadky.